Bengkel Pengurusan Majlis Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia Setinggi tahniah diucapkan kepada semua peserta yang menyertai Bengkel Pengurusan Majlis, Etiket Sosial dan Penampilan Diri bagi Warga Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan…