effective leadership
Dr. Ab Rahman Ibrahim

Penceramah

Dr. Ab Rahman Ibrahim
Zoom Meeting

Tempat

Zoom Meeting

Jadual Kursus

9:30 Pagi - 11:00 Pagi
Modul 1
Kemahiran Kepimpinan
11:00 Pagi - 11:30 Pagi
Rehat
Minum Pagi
11:30 Pagi - 12:30 Tengahari
Modul 2
Komunikasi Kepimpinan
12:30 Tengahari - 2:30 Petang
Rehat
Makan Tengahari/Solat Zohor
2:30 Petang - 3:30 Petang
Modul 3
Pengurusan Kerja Berpasukan
3:30 Petang - 4:30 Petang
Modul 4
Pengurusan Kecerdasan Emosi
4:30 Petang -
Tamat Kursus

Tarikh

25 Feb 2021
Expired!

Masa

9:30 am - 4:30 pm

Harga

RM350

Kursus Effective Leadership

Kepimpinan merupakan satu elemen yang penting dalam sesuatu kejayaan organisasi. Organisasi yang cemerlang mempunyai pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat melalui proses kemahiran kepimpinan yang mantap. Proses pemantapan ini merangkumi minda, sahsiah diri, personaliti, etika kerja, gaya kepimpinan kontemporari selaras dengan perubahan zaman. Pemimpin hendaklah berupaya membina kemantapan diri dalam aspek ASK iaitu Attitude (sikap), Skill (Kemahiran) dan Knowledge (Pengetahuan). Pemimpin yang berwawasan ialah mereka yang mempunyai visi dan misi serta pemikiran strategik untuk membawa organisasi mengharungi perubahan di masa hadapan.

OBJEKTIF

Setelah mengikuti kursus peserta berupaya untuk:-

  • Meningkatkan sahsiah diri dari aspek kerohanian, kepimpinan dan pengurusan.
  • Mewujudkan kemantapan kepimpinan dalam diri bagi membantu meningkat pencapaian organisasi.
  • Mempertingkatkan kemahiran komunikasi secara efektif dengan pengikut.
  • Mewujudkan suasana kerja yang menyokong kearah pencapaian misi, visi dan objektif organiasi.

 

SENARAI MODUL

  1. Modul 1: Kemahiran Kepimpinan
  2. Modul 2: Komunikasi Kepimpinan
  3. Modul 3: Pengurusan Kerja Berpasukan
  4. Modul 4: Pengurusan Kecerdasan Emosi