Tuan Hj Azmi Hj Abu Bakar

Penceramah

Tuan Hj Azmi Hj Abu Bakar
Zoom Meeting

Tempat

Zoom Meeting

Jadual Kursus

9:30 Pagi - 11:00 Pagi
Modul 1
Cabaran Penyeliaan Masa Kini
11:00 Pagi - 11:30 Pagi
Rehat
Minum Pagi
11:30 Pagi - 12:30 Tengahari
Modul 2
Kemahiran Menyelesaikan Masalah Dan Pembuatan Keputusan Bagi Penyelia
12:30 Tengahari - 2:30 Petang
Rehat
Makan Tengahari / Solat Zohor
2:30 Petang - 3:30 Petang
Modul 3
3:30 Petang - 4:30 Petang
Modul 4
Meningkat Kecerdasan Emosi sebagai Pemimpin
4:30 Petang -
Tamat Kursus

Tarikh

23 Mar 2021
Expired!

Masa

9:30 am - 4:30 pm

Harga

RM350

Kursus Penyeliaan Berkesan

Penyeliaan adalah diantara tugas-tugas yang penting bagi memastikan pekerja dapat menjalankan kerja mereka masing-masing mengikut kehendak sesebuah organisasi agar matlamat dan objektif dapat dicapai.

Tugasan seorang penyelia adalah mengarah, mengajar, membantu dan menasihati pekerja bawahan mereka membuat sesuatu tugas dengan berkesan. Selain dari itu penyelia perlu bijak berurusan dengan pegawai atasan mereka supaya segala arahan dan informasi dapat disampaikan kepada pekerja mereka dengan tepat. Oleh yang demikian kebolehan melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan berkesan akan menjadi sebab kepada kecemerlangan organisasi tersebut.

 

OBJEKTIF

Di penghujung program ini, peserta berupaya:

  • Memahami keperluan menyelia di dalam mengurus pekerja bawahan.
  • Meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan pengalaman berkaitan tanggungjawab penyelia.
  • Memahami kemahiran-kemahiran yang perlu menjadi penyelia cemerlang.
  • Mengaplikasi prinsip-prinsip penyeliaan berkesan untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti pasukan kerja.
  • Mampu mempraktikan kemahiran penyeliaan dalam kerja harian dalam memenuhi cabaran tugas dan kerja yang kompleks.

 

SENARAI MODUL

  1. Modul 1: Cabaran Penyeliaan Masa Kini
  2. Modul 2: Kemahiran Menyelesaikan Masalah Dan Pembuatan Keputusan Bagi Penyelia
  3. Modul 3: Komunikasi Penyeliaan
  4. Modul 4: Meningkat Kecerdasan Emosi sebagai Pemimpin